Rol overheid

Uit analyses van DNB en CPB bleek onder meer dat de financiering aan het mkb achterbleef. Een van de oplossingen volgens het onderzoek van McKinsey (2014) ‘Het kleinbedrijf'. Grote moto van Nederland’  is betere kwantitatieve informatie over het kleinbedrijf. Financiering van het bedrijfsleven is in eerste instantie een marktactiviteit. De overheid kan niet op de stoel van financiële aanbieders gaan zitten, maar kan met Fink wel bijdragen aan een gezond en transparant financieringsaanbod. . Fink is een van de maatregelen uit het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering van het   ministerie van Economische Zaken van eind 2014.

Fink maakt financiering aanvragen eenvoudiger

Het ministerie van EZ neemt met Fink het initiatief om de kwaliteit van financiële informatie van het mkb te verbeteren en transparant te maken. Door Fink wordt het hele palet aan financieringsmogelijkheden transparanter. Meer inzicht in de profielen van mkb-bedrijven en gestandaardiseerde financiële informatie, verlaagt bovendien de kosten voor financiers voor de verlening van een financiering aan het mkb.