Waarom Fink

Door een eenvoudige en gestandaardiseerde aanlevering van uw gegevens bespaart Fink u en de financiers tijd en dus geld. Zo verbetert het ministerie van Economische Zaken verbetert met Fink de informatie over de financierbaarheid van het mkb en stimuleert het  de financieringsmarkt.

Een transparante financieringsmarkt

Via Fink levert u als ondernemer een tiental van uw financiële gegevens op een gestandaardiseerde manier aan bij meerdere financiers. Zo kunnen financiers de slagingskans van uw individuele financieringsaanvraag beter beoordelen. Dit scheelt u en de financiers tijd en dus geld. Fink draagt zo bij  aan een transparante en dynamische financieringsmarkt voor het mkb.

Fink maakt financiering aanvragen eenvoudiger

De afgelopen jaren daalde het aantal verstrekte financieringen sterk, met name voor bedragen van minder dan 250.000 euro. Daarom startte het ministerie van Economische Zaken het pilotproject Fink. Het doel is om het aanvragen van financiering eenvoudiger te maken en zo de financieringen aan mkb-bedrijven weer te stimuleren.

Stroomlijnen financiële informatie van mkb’ers

Een van de oorzaken van het dalende aantal kredietverleningen, is de relatief hoge transactiekosten bij kleinere financieringen. De kwaliteit van de financiële informatie die kleinere bedrijven aanleveren bij financiers is vaak onvoldoende. Ze leveren allemaal op een andere manier aan of de aanvragen zijn onvolledig. Financiers hebben daardoor vaak onvoldoende informatie om een aanvraag goed te beoordelen en het is voor hen lastig te beoordelen  welk risico ze lopen bij het verlenen van een financiering. Fink gaat dit proces stroomlijnen. Met Fink leveren ondernemers hun gegevens gestandaardiseerd aan. Fink bespaart de ondernemer en de financier dus tijd en geld.