Achtergrond

Fink stimuleert de financieringsmarkt

Om Fink goed te laten aansluiten bij de praktijk vroeg het ministerie van Economische Zaken aan financiers, accountants, ondernemers en partijen zoals de Kamer van Koophandel en MKB Nederland om mee te denken over Fink.

Pilotproject: samen verder ontwikkelen

Fink is een pilotproject. Dit betekent dat Fink steeds verder wordt getest en verbeterd om aan te sluiten bij de wensen van financiers, intermediairs en ondernemers. Fink maakt hierbij gebruik van Standard Business Reporting (SBR), een methode om de aanlevering van financiële gegevens te standaardiseren. Financiers, intermediairs en softwareontwikkelaars werken actief mee aan de optimalisatie en het gebruik van Fink. Fink is een tijdelijk project en het is de bedoeling dat marktpartijen Fink na de pilotfase overnemen. Ook u kunt gebruik maken of  deelnemen aan Fink.

Wilt u aansluiten op Fink? Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar fink@minez.nl.