Zes deelnemers aan FiNK

News |

Op 17 november 2015 hebben zes nieuwe partijen de intentieverklaring getekend om deel te gaan nemen aan Fink. 

Twee Software leveranciers: XBRL Reports, Reeleezee, drie financiers: NPEX, Geld voor Elkaar en Factuur Voldaan, één accountant: HLB van Daal & Partners. Door deze uitbreiding wordt het eenvoudiger om gegevens vanuit boekhoudpakketten te uploaden naar Fink en heeft de ondernemer vervolgens meer keuze uit financiers. 

Naast de ondertekening stond afstemming over de gegevenset (taxonomie) centraal. Een ondernemer levert de financiële informatie over zijn bedrijf en zijn plannen gestandaardiseerd aan waardoor financiers direct zien hoe een bedrijf er voor staat. Eén set is bruikbaar voor alle financiers. Vervolgens is het voor een ondernemer snel duidelijk bij welke financier hij kans maakt en net zo belangrijk: bij welke niet. Dat voorkomt onnodig tijdverlies. 

Een belangrijke stap is gezet naar eenvoud en meer keuze voor ondernemers op zoek naar financiering.