Markt uitgenodigd om Fink-intakes mogelijk te maken

News |

In het kader van het project Fink worden marktpartijen uitgenodigd om ondernemers te helpen om snel en eenvoudig hun mogelijkheden voor financiering te verkennen. Daartoe is nu de geactualiseerde Fink-taxonomie gepubliceerd, de lijst van gegevens die ondernemers kunnen gebruiken voor een intake bij verschillende financiers. Vraag aan de markt is om ondernemers daarbij met tools te ondersteunen.

Het project Fink van het ministerie van Economische Zaken is gericht op het verbeteren van de mogelijkheden van financiering voor mkb-ondernemingen. Bedrijven kunnen contact maken met verschillende geldverstrekkers om een eerste inzicht te krijgen in hun mogelijkheden voor financiering. De nu vastgestelde Fink-taxonomie biedt een overzicht van de gegevens die ondernemers daarbij kunnen gebruiken. Een Fink-catalogus gaat een overzicht bieden van financiers en platforms die zich bereid verklaren om snel te reageren op een intake.

Het is de bedoeling dat in de markt afspraken worden gemaakt om ondernemers te helpen aan financiering te komen. Het ministerie van Economische Zaken nodigt marktpartijen uit om de geactualiseerde taxonomie toe te passen en om ondernemers te ondersteunen bij Fink-intakes. Aan financiers en platforms wordt gevraagd de intakes te accepteren. Ook worden softwareleveranciers uitgenodigd om ondernemers daarbij te helpen.

Data-entry formulier of portaal

Om een Fink-intake te starten moet een ondernemer de gegevens kunnen invullen en versturen. Een data-entry formulier of portaal kan ondernemers helpen om een intake-bestand te maken, in een voor mensen leesbaar formaat (bijvoorbeeld pdf, excel) en in XBRL (eXtensible Business Reporting Language). Ondernemers (en hun adviseurs/accountants) kunnen worden verwezen naar een dergelijke tool.

De projectgroep Fink komt graag in contact met softwareleveranciers en andere partijen die ondernemers willen ondersteunen bij een Fink-intake, met name met een tool die hen in staat stelt om een Fink-intake te starten. Ook voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij de projectgroep Fink

Meer informatie