Fink: Werk in uitvoering

News |

Na de afronding van de testfase in 2016 wordt in 2017 gewerkt aan de uitwerking van de drie actielijnen die zijn vastgesteld door minister Kamp van Economische Zaken. Medio 2017 zal de voortgang gerapporteerd worden aan de Tweede Kamer.

Actielijnen

De pilot Fink heeft eind 2016 geleid tot drie actielijnen:

  • een standaard voor intakes van financieringsaanvragen,
  • een register van financiers en platforms,
  • een overzicht van mogelijke andere maatregelen om de werking van de mkb-financieringsmarkt verder te verbeteren.

Lees meer in de brief over Fink en over de verdere uitwerking van het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering.

Op 21 april 2017 organiseerde het ministerie van Economische Zaken een bijeenkomst met stakeholders over de implementatie van Fink. Ook werd gesproken over feedback bij en doorverwijzing van afgewezen financieringsaanvragen. De uitkomsten van de bijeenkomst worden gebruikt bij de verdere uitwerking.

Beheer Fink-standaard en -register

Het ministerie van EZ bespreekt met de Kamer van Koophandel (KvK) de mogelijkheden om het beheer van de Fink-standaard en het Fink-register te beleggen bij de KvK. Ook wordt de relatie gelegd met de Nationale Financieringswijzer en wordt samenwerking gezocht met de markt.