Fink taxonomie 1.4 live

News |

Op verzoek van pilotdeelnemers Fink heeft er een verandering van de Fink-taxonomie plaatsgevonden. Vanaf heden kunnen Fink aanvragen ingediend worden gebruikmakend van de Fink 1.4 taxonomie. De Taxonomie is beschikbaar via de Fink website onder downloads.

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen:

  • De Fink-taxonomie is NT 10 compliant;
  • Een vrij in te vullen tekstvak is toegevoegd onder de financieringsaanvraaggegevens met de titel 'Vermelding bijzonderheden bij de Fink aanvraag';
  • De uitgevraagde prognose-elementen is verbreed van 3 financiële gegevens naar een bredere prognose;
  • Het aantal uitgevraagde jaren bij de prognose is teruggebracht naar 2 jaar;
  • De contactgegevens van de indienende partij van de rapportage kunnen worden toegevoegd zodat indien er vragen zijn over de ingezonden rapportage in contact getreden kan worden met de indiener (het is niet verplicht om deze gegevens in te vullen).

Let op! 
De contactgegevens van de indiener worden beschermd door de wet bescherming persoonsgegevens. Volgens deze wet mogen persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld. Het bewaren/gebruiken van de contactgegevens voor een ander doel dan de pilot Fink is om deze reden niet toegestaan.