Fink-standaard biedt basisvoorziening voor mkb-financiering

News |

Mkb-ondernemingen dienen een laagdrempelige toegang te hebben tot financiering. De zogenaamde Fink-standaard moet hen helpen om contact te maken met verschillende financiers en om een eerste inzicht te krijgen in hun mogelijkheden. Het is aan de markt de standaard toe te passen.

Dit schrijft Minister Kamp in zijn brief over de uitwerking van het Aanvullend Actieplan Mkb-financiering. Om de werking van de mkb-financieringsmarkt te verbeteren kijkt het kabinet naar de verschillende schakels in de financieringsketen, om vast te stellen waar een (basis)voorziening nodig is om de marktwerking te verbeteren en de toegang van het mkb tot de financieringsmarkt te vergemakkelijken.

Pilot

Tussen september 2015 en september 2016 is de pilot Fink uitgevoerd. In de Fink-standaard is vastgesteld welke gegevens nodig zijn voor een intake bij verschillende financiers.

Roadmap

De komende tijd wordt de “Roadmap Fink” uitgewerkt en geïmplementeerd. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan andere mogelijke maatregelen om de werking van de markt te verbeteren. Medio 2017 zal de voortgang gerapporteerd worden aan de Tweede Kamer.

Lees hier de brief van minister Kamp (EZ).
Lees hier de “Roadmap Fink”.
Lees hier de SEO Evaluatie van de pilot Fink.