Fink helpt ondernemers bij verkenning van financiering

News |

Ondernemers kunnen via “Fink” inzicht krijgen in hun financieringsmogelijkheden. Met het Fink-formulier kunnen zij een intake starten bij verschillende financiers en platforms. Binnen maximaal drie werkdagen mogen zij een eerste reactie verwachten.

Het Fink-formulier vraagt ondernemers (of hun adviseurs) om een aantal standaard-gegevens op te geven die nodig zijn voor de verkenning van hun financieringsmogelijkheden. Zij krijgen zo een bestand dat zij kunnen versturen aan verschillende financiers en platforms. In de voorlopige Fink-catalogus staan de bedrijven die bereid zijn de Fink-intakes te ontvangen.

Het invulformulier is beschikbaar via de websites van Fink en de Kamer van Koophandel. Ook anderen worden uitgenodigd om dit formulier ter beschikking te stellen, zodat ondernemers op verschillende plekken de mogelijkheid krijgen om een Fink-intake te starten.

Het is voor ondernemers niet verplicht om alle informatie te verstrekken. Hoe meer gegevens zij invullen, hoe groter de kans is om een goed inzicht te krijgen in de mogelijkheden. Financiers en platforms kunnen ook meer informatie vragen om de financieringsaanvraag te beoordelen.

Het project Fink van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is gericht op het verbeteren van de mogelijkheden van financiering voor mkb-ondernemingen. Fink biedt niet een eigen platform, maar ondersteunt ondernemers wel bij het verkennen van hun mogelijkheden bij verschillende financiers en platforms.

Vervolg
Het is de bedoeling dat Fink in 2018 wordt overgenomen door de markt en dat nadere afspraken worden gemaakt om ondernemers te helpen om aan financiering te komen.

Het Fink-formulier is een prototype dat verder kan worden ontwikkeld. Het ministerie van EZK nodigt markpartijen uit om de standaard toe te passen en om ondernemers te ondersteunen bij Fink-intakes. Aan financiers en platforms wordt gevraagd de intakes te accepteren. Ook kunnen ondernemers met een tool worden geholpen om Fink-gegevens uit de administratie te halen.

De voorlopige catalogus bevat een eerste overzicht van financiers en platforms die zich bereid hebben verklaard om Fink-intakes te ontvangen. Op dit moment gelden voor hen geen specifieke eisen; zij zijn ook niet getoetst. Op termijn kan hierin meer informatie worden opgenomen over de deelnemende financiers en platforms.

Ga naar het Fink-formulier

Ga naar de Fink-catalogus