Fink blijft komende tijd open

News |

Het Fink-portaal blijft de komende tijd beschikbaar om verkenningsaanvragen voor financiering in te dienen en af te handelen. Dit najaar worden besluiten genomen over de toekomst. Het portaal blijft in elk geval toegankelijk tot 15 november.

De pilot Fink startte op 16 september 2015 en liep tot 16 september 2016. In het project wordt nagegaan of en hoe standaardisatie van de aan te leveren gegevens kan bijdragen aan een snellere toegang tot financiers en financiering voor ondernemers.

In de zomer is een consultatie georganiseerd over de toekomst van Fink. Ook is een onderzoek uitgevoerd naar de ervaringen van gebruikers. De reacties in de consultatie en de bevindingen van het onderzoek zullen de basis vormen voor de besluitvorming. Minister Kamp (EZ) schrijft hierover dit najaar een brief aan de Tweede Kamer.