De toekomst van Fink: wat moet er volgens u gebeuren?

News |

Vandaag, woensdag 1 juni, heeft het ministerie van Economische Zaken het consultatiedocumentvan de pilot Fink gepubliceerd. Vraag is hoe de transparantie en daarmee de werking van de mkb-financieringsmarkt kan worden verbeterd. Reacties zijn welkom tot 15 juli.

In de pilot Fink is een standaard ontwikkeld voor het aanvragen van financiering door mkb-bedrijven. Het consultatiedocument biedt een afwegingskader voor de vraag welke rol de overheid op de langere termijn kan en moet spelen. Het kader gaat uit van een viertal (publieke) belangen, zoals het belang van spelregels en informatie. Ook worden actuele marktontwikkelingen in kaart gebracht; zo zijn er steeds meer (private) platforms die vraag en aanbod met elkaar in contact brengen. 

Het consultatiedocument kiest vooral het perspectief van ondernemingen. Hoe kunnen voor hen de condities voor het aanvragen en verkrijgen van financiering worden geoptimaliseerd? Zij zouden de mogelijkheid moeten hebben om via één aanvraag verschillende potentiële geldverstrekkers te bereiken.  

De consultatieperiode loopt tot 15 juli. De reacties zullen worden gebruikt om te bepalen hoe het vervolg van Fink er uit moet zien.