Consultatie levert Fink 24 reacties op

News |

De consultatie stelde verschillende partijen in de gelegenheid om bij te dragen aan keuzes voor de toekomst. In totaal zijn er 24 reacties ontvangen. In de consultatie stond de vraag centraal hoe de transparantie en daarmee de werking van de mkb-financieringsmarkt kan worden verbeterd; hoe kan informatie over de financierbaarheid worden verbeterd, gestandaardiseerd en ontsloten. De consultatie is gesloten. De inbreng van diverse stakeholders is te vinden op www.internetconsultatie.nl/fink. Deze inbreng wordt gebruikt bij de vervolgstappen van Fink.

In het najaar ontvangt de Tweede Kamer een rapportage over de pilot. Daarbij wordt aangegeven hoe met de verschillende reacties is omgegaan.

Onlangs is ook een onderzoek gestart naar de effectiviteit van de pilot Fink. In de pilot Fink is een standaard ontwikkeld voor het aanvragen van financiering. Onderzoeksbureau SEO is gevraagd de ontwikkelde systematiek te onderzoeken. Dit onderzoek richt zich met name op de ervaringen van de gebruikers van de pilot: de aanvragers (ondernemers en intermediairs) en de financiers. De uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht in het najaar 2016.