Documenten

Bijeenkomst implementatie Fink 21 april 2017

Geannoteerde agenda en verslag van de stakeholdersbijeenkomst implementatie Fink op 21 april 2017.

Consultatie Fink

Consultatiedocument Fink
Verslag bijeenkomst Fink 20 juni 2016

Fink taxonomie

Vragen en antwoorden

Wat is veranderd aan de Fink-taxonomie (versie 20170519)?

  • De Fink-taxonomie bevat een set van gegevens die mkb-ondernemers kunnen gebruiken bij een intake van een financieringsaanvraag.
  • De Fink-taxonomie is aangepast in verband met de in december 2016 verschenen NT 11 (KvK-taxonomie). Het gaat hier om de aanpassing met betrekking tot de folderstructuur en definities met de NT11 KvK en het gebruik van tables.
  • Er zijn in de nieuwe versie van de taxonomie op voorhand geen verplichte velden meer. Daartoe zijn de validatieregels omgezet in richtlijnen, waarmee het aan marktpartijen wordt overgelaten te bepalen welke gegevens zij uitwisselen. Een ondernemer kan ervoor kiezen om bepaalde informatie (nog) niet te delen in de intake; de financier kan deze dan uiteraard niet in zijn reactie betrekken.
  • Een tweetal gegevens zijn uit de taxonomie verwijderd op grond van eerdere signalen van deelnemers over de noodzaak van het opvragen van deze gegevens. Het gaat om de gegevens: “groene/duurzame financiering” en “afgekeurde financieringsaanvraag”. Uitgangspunt bij de Fink taxonomie blijft daarom een beperkte gegevensset te genereren voor een verkenning van een financiering.

Ik wil deelnemen aan Fink

 Neem contact op via het contactformulier of stuur een e-mail naar fink@minez.nl.