Fink taxonomie 1.4 gepubliceerd

6-04-2016 |

De Fink taxonomie 1.4 is beschikbaar als download.

De vernieuwde taxonomie kan vanaf 29 april gebruikt worden voor de aanlevering van de Fink financieringsverkenningen.

Financiers, intermediairs en softwareleveranciers hebben gedurende de gegevenssessie Fink aangegeven dat in contact kunnen treden met de indieners van de Fink financieringsverkenning van grote waarde is. Om deze reden is het per ingang van 28 april mogelijk om contactgegevens mee te geven met de Fink financieringsverkenning. Het is niet verplicht om deze gegevens in te vullen.

De contactgegevens van de indiener worden beschermd door de wet bescherming persoongegevens. Graag wijzen wij de pilotdeelnemers erop dat volgens deze wet persoonsgegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze gegevens worden uitgewisseld. Het bewaren/gebruiken van de contactgegevens voor een ander doel dan voor deelname aan de pilot Fink is om deze reden niet toegestaan.

De volgende data zijn relevant:

  • tot 24 april kunnen berichten nog worden aangeleverd door gebruik te maken van Fink taxonomie 1.3;
  • tot 27 april kunnen status responsberichten op reeds ingezonden berichten worden opgehaald;
  • op 28 april zal er geen berichtenverkeer via Digipoort mogelijk zijn om de overgang van Fink taxonomie 1.3 naar Fink taxonomie 1.4 te realiseren.