Welkom bij Fink!

Fink is een project van het ministerie van Economische Zaken om ondernemers te helpen die financiering zoeken. In 2016 is de testfase (pilot) afgerond, in 2017 worden drie actielijnen uitgewerkt en geïmplementeerd. Deze website geeft informatie over de uitgevoerde pilot en de over de huidige stand van zaken.

Fink helpt ondernemers bij verkenning van financiering

Ondernemers kunnen via “Fink” inzicht krijgen in hun financieringsmogelijkheden. Met het...

17-11-2017 | 14:42

Markt uitgenodigd om Fink-intakes mogelijk te maken

In het kader van het project Fink worden marktpartijen uitgenodigd om ondernemers te helpen om snel...

11-09-2017 | 14:28

Fink: werk in uitvoering

Na de afronding van de testfase in 2016 wordt in 2017 gewerkt aan de uitwerking van de drie...

15-05-2017 | 08:20